אפוקסי גמיש

למקומות בהם שינויי טמפרטורות, וגם במצב של התקבצות והתרחבות פני השטח, או תפרים.