אפוקסי גמיש למילוי תפרים

מילוי אפוקסטי גמיש לתפרי התפשטות והתכווצות בין פלטות בטון.