אפקוסי בחדרי קור

עמידות בפני שינויי טמפרטורה קיצוניים בטמפ' קרות מאוד .