אפוקסי בחדרים נקיים

משמש בחדרים ומעבדות נקיים מחיידקים, מאבק וליכלוך כגון בחברות ביו טכנולוגיות, חדרי ניתוח,וחדרים שמכילים פיתוח טכנולוגיה רגישה.