ציפוי אפקוסי במעצרות כימיקלים

ציפוי מעצרות נעשה ע”י אפוקסי ייעודי בעל תכונות שמעכבות את חדירת הכימיקליים מלחלחל לרצפת הבטון.