רצפת אפוקסי אנטי סטטי

קיים בסביבה בה יש סכנה של פריקה בלתי מבוקרת של חשמל סטאטי, כגון חדרי תקשורת,חדרי חשמל, וחדרים עם מוצרים בעלי רגישות גבוהה.